ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ


ಬರ ಸನ್ನೀವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು, ಜಮೀನಿನ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‍ಗೆ 250 ಘನ ಮೀ. ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೊರಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 25-30 ರಷ್ಟನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡದ ತಳ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗೊಡೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ / ಮಣ್ಣು + ಸಿಮೆಂಟ್ (8:1) / ಚಪ್ಪಡಿಯಿಂದ ಗಿಲಾವು ಮಾಡುವುದು. ಹೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ಬಹು ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ (ಮೀನು ಸಾಕಾಣೆ, ಅಜೊಲ್ಲ ಉತ್ಫಾದನೆ, ಕೈತೋಟ, ಬೆಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರೊದಗಿಸಲು) ಬಳಸಬಹುದು.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ


ಬರ ಸನ್ನೀವೆಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ

ಉಪಯೋಗ


ಬರ ಸನ್ನೀವೆಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *