ತಾಂತ್ರಿಕತೆ

ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾದ ಬೇಸಾಯ

November 11, 2017 1

ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ ಬೇಸಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಉಳುಮೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾದ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಮಳೆನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ…

ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ

November 11, 2017 0

ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಉಳಿದ ತೇವಾಂಶ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ತೇವಾಂಶ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಂತರದ ಮಳೆನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು.…

ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾದ ಬದು ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಬದುಗಳು

November 11, 2017 0

ತಾಂತ್ರೀಕತೆಯ ವಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸದೃಡತೆಗೆ ನಸೆ ಅಥವಾ ಖಸ್ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದರಿಂದ ಹೊರಹರಿವಿನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು…

ಬೆಳೆಗಳು

ಭತ್ತ

November 11, 2017 0

ಕಬ್ಬು

November 11, 2017 0

ಜೋಳ

November 11, 2017 0

ದ್ರಾಕ್ಷಿ

November 11, 2017 0

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

November 11, 2017 0

ದಾಳಿಂಬೆ

November 13, 2017 0

ಬದನೆ ಕಾಯಿ

November 13, 2017 0